מחקר איכותני

איך מבצעים מחקר איכותני

מחקר איכותני Qualitative Research- כוללים :קבוצות מיקוד, חיזוי דלפי (עד 20 איש בכל קבוצה) ניתוח אירוע,
ראיונות עומק
, ראיונות עומק בקרב מומחים, מחקר אתנוגרפי.

שימושים של מחקר איכותני : ללמוד לעומק אודות שוק/מוצר/תופעה, לשם ניסוח השערות, כבסיס לבניית
שאלון במחקר כמותי.

יתרונות: מספקים מידע רב ועמוק על תופעות.
חסרונות: אין אפשרות לייחס את התוצאות לאוכלוסיה. מחקר כזה איננו סטטיסטי.

מבצעים קבוצות מיקוד בקרב רופאים כדי לאתר מניעים  להתנהגות – רישום תרופה, שליחת החולה למומחה, קיום
הנחיות קופ"ח, בדיקת רמת הידע של רופא לגבי מחלה מסוימת כדי לקבל החלטה אם לתת מידע רב יותר לרופא כי
חסר לו ידע.

במהלך מחקר איכותני עולים נושאים ורעיונות שאינם עולים בראיונות פנים אל פנים או בשיחות עם נציגים רפואיים! 

המומחיות במחקרים איכותיים היא בניית קו מנחה חכם הכולל שאלות עקיפות, שאלות השלכה ומטלות מיוחדות
שמתוכן ניתן יהיה להסיק על עמדות והתנהגות המשתתפים ביחס לנושא הנחקר.
 

בפארמהקווסט מבצעים מחקרים איכותיים בשיטות קונוונציונליות – קבוצות מיקוד בחדר המותאם לכך, 
וראיונות פנים –אל-פנים, וכן ראיונות עומק טלפוניים.
 

ב- 2011  מוכנסת בפארמהקווסט לשימוש, מערכת תוכנה חדשה ומתקדמת,  המאפשרת  ביצוע
קבוצות מיקוד, קבוצות דיון וניהול בורד באמצעות האינטרנט.
המערכת יכולה לנהל בבת אחת עד 30 משתמשים. למשתמשים אלה ניתן להראות
חומר תעמולה או פרסום, מצגת ממצאי מחקר וכל דבר הדורש בדיקה פרלימינרית בשטח.

 

מחפשים פתרון מחקר איכותני